Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

Καθαρισμός φίλτρων »
« Αύγουστος »
« 15/8/2022 έως 21/8/2022 »
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Από 07:00 Έως 07:05

Opening hours 10:00-18:00

10:45-11:00

XPRESS ABS

18:15-18:30

XPRESS ABS

19:15-19:30

XPRESS ABS

20:00-20:45

XTRAINING

Μάνος

20:15-20:30

XPRESS ABS

10:00-10:50

PILATES

Μαρία

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

10:45-11:00

XPRESS ABS

11:00-11:45

HIPS & ABS

Μαρία

16:00-16:15

XPRESS ABS

18:15-18:30

XPRESS ABS

19:00-19:45

HIPS & ABS

Χριστίνα Λ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19:00-19:45

XTRAINING

Μάνος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19:15-19:30

XPRESS ABS

20:00-20:45

Χριστίνα Λ.

20:00-20:45

XTRAINING

Μάνος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20:15-20:30

XPRESS ABS

08:00-08:45

PILATES

Μαρία

09:00-09:45

HIPS & ABS

Μαρία

18:00-18:45

PILATES

Μαρία

18:15-18:30

XPRESS ABS

19:00-19:45

HIPS & ABS

Μαρία

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19:00-19:45

XTRAINING

Μάνος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19:15-19:30

XPRESS ABS

20:00-20:45

STRETCHING

Μαρία

20:00-20:45

XTRAINING

Μάνος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

20:15-20:30

XPRESS ABS

21:00-21:45

YOGA

Μαρία

08:00-08:50

INDOOR CYCLING

Κυριάκος

10:00-10:45

TOTAL BODY

Δήμητρα

17:00-17:45

PILATES

Μάργια

18:15-18:30

XPRESS ABS

19:00-19:45

TOTAL BODY

Γιώργος

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

19:00-19:45

XTRAINING

Δήμητρα

19:15-19:30

XPRESS ABS

20:00-20:45

XTRAINING

Μάνος

20:15-20:30

XPRESS ABS

11:45-12:00

XPRESS ABS

12:45-13:00

XPRESS ABS

 
← →